Cục thuế Đồng Nai: Tập Đoàn Kim Oanh đã nộp gần 50 tỷ đồng tiền thuế

Theo dữ liệu của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2022 , Tập Đoàn Kim Oanh đã nộp hơn 26 tỷ đồng tiền thuế vào tài khoản Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Đồng Nai. Nội dung các khoản thuế bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân, thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công…

Khu đô thị Century City tại Long Thành do Kim Oanh Group làm Chủ đầu tư

Trong đó, tháng 1/2022, Tập Đoàn Kim Oanh đã nộp gần 3 tỷ đồng, tháng 3/2022 đã nộp hơn 6,5 tỷ đồng, tháng 4 đã nộp gần 10 tỷ đồng, tháng 5 đã nộp gần 4,5 tỷ đồng và tháng 6/2022 đã nộp gần 2,6 tỷ đồng.
Bên cạnh việc nộp thuế thường xuyên trong 6 tháng đầu năm 2022, thì trong năm 2021, cũng theo dữ liệu từ tổng cục thuế, mặc dù rất khó khăn do đại dịch Covid 19 nhưng Tập Đoàn Kim Oanh cũng đã nộp gần 23 tỷ đồng tiền thuế vào kho bạc Nhà Nước tỉnh Đồng Nai.

Như vậy tính từ lúc thành lập công ty Kim Oanh Đồng Nai từ cuối năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, tổng số thuế mà Tập Đoàn Kim Oanh nộp vào Kho Bạc Nhà Nước cho Cục Thuế Đồng Nai đã gần 50 tỷ đồng tiền thuế.

Được biết  trong năm 2021 là một năm đại dịch Covid-19 có rất nhiều khó khăn, ngoài việc đóng góp cho tỉnh Đồng Nai hàng chục tỷ đồng tiền thuế, Tập Đoàn Kim Oanh và toàn thể cán bộ công nhân viên còn có nhiều hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa cho việc phòng chống Covid-19, hỗ trợ trang thiết bị y tế, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 cho tỉnh Đồng Nai.

Bí Thư và Chủ Tịch tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thuốc phòng, chống dịch và trao thư cảm ơn cho Kim Oanh Group

Với kinh phí nhiều tỷ đồng được Tập Đoàn Kim Oanh tặng cho tỉnh trong mùa dịch Covid 19 ,Tập Đoàn Kim Oanh đã được lãnh đạo  tỉnh Đồng Nai đánh giá cao và trao thư cảm ơn vì đã hỗ trợ tỉnh tích cực chung tay cùng tỉnh hỗ trợ nguồn lực, trang thiết bị vật tư y tế và cả thuốc cho tỉnh điều trị Covid-19 trong thời điểm cực kỳ khó khăn.

Tỉnh Đồng Nai tiếp nhận trang thiết bị phòng chống Covid19 do Kim Oanh Group trao tặng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0908.333.055