Tháng 3/2022 hoàn thiện gấp phương án giao thông kết nối Sân bay Long Thành

Được biết về công việc nghiên cứu các phương án giao thông trọng điểm để kết nối vào Sân bay Long Thành rất chi là cấp bách trong năm 2022 này, các hệ thông giao thông để phục vụ cho việc đi lại là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng ở hiện tại.

CENTURY CITY LONG THÀNH
Công trình tuyến đường giao thông đang được xây dựng

Để nói về các mối liên quan đến những phương án tổ chức cho các tuyến giao thông trọng điểm, ông Lê Anh Tuấn là Thứ trưởng Bộ GTVT đã đồng ý ký phê duyệt văn bản có nội dung: Tại Cảng hàng không Sân bay QT Long Thành là bộ mặt của nhà nước sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả quốc gia, để hướng tới trở thành một trong những trung tâm lớn nhất về trung chuyển hàng không quốc tế tại nội địa. Về sự nghiên cứu các hệ thống giao thông để kết nối vào Sân bay Long Thành là một bài toán rất quan trọng.

Về vấn đề ấy, Bộ GTVT đã yêu cầu tận tụy các kết quả nghiên cứu của trước đây, phối hợp cùng nhau các tổ chức đơn vị để phải hoàn thiện hơn những nội dung còn thiếu sót rồi đưa ra những ý tưởng mới năm 2022.

Ở những hạng mục giao thông kết nối về Sân bay Long Thành đã được kiểm tra và báo cáo kỹ lưỡng quá trình thành lập  và phê duyệt vào giai đoạn 1 của dự án.

Chính phủ đã phê duyệt 4 / 5 quy hoạch của toàn quốc gia vào thời điểm năm 2021 – 2030, có tầm nhìn và sứ mệnh đến năm 2050 ở trong quy hoạch về các mạng lưới đô thị và mạng lưới đường sắt. Các cải cách quy hoạch đã vẫn tiếp tục được rà soát ở phần công bố kết quả trên, các tuyến giao thông cũng được hoạch định thông qua phương án đường bộ cùng đường sắt tới Long Thành,

Tuy nhiên, do tiến trình đầu tư các dự án nêu trên không được triển khai đồng thời có thể dẫn tới phương án kết nối, tổ chức giao thông giữa các dự án không đồng bộ, xảy ra nhiều bất cập khi đưa vào khai thác.

Do vậy, để đảm bảo công tác triển khai đầu tư các công trình giao thông trong khu vực đúng theo quy hoạch, phương án kết nối giao thông đồng bộ; đồng thời có cơ sở chỉ đạo, định hướng việc lập kế hoạch, bố trí nguồn lực đáp ứng mục tiêu đề ra, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và Phát triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối trong khu vực; Bảo đảm phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia, tham mưu đề xuất Bộ GTVT các nội dung cần điều chỉnh để Bộ góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, do tiến trình đầu tư các dự án nêu trên không được triển khai đồng thời có thể dẫn tới phương án kết nối, tổ chức giao thông giữa các dự án không đồng bộ, xảy ra nhiều bất cập khi đưa vào khai thác. Vì vậy, Bộ GTVT giao Viện Chiến lược và phát triển GTVT rà soát các quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương để đánh giá sự phù hợp của các quy hoạch với các tuyến giao thông kết nối trong khu vực; để góp ý với các địa phương trong quá trình xây dựng quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh/thành phố thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0908.333.055